Yli 450 eurooppalaista ja kanadalaista kansalaisjärjestöä vaativat päättäjiä hylkäämään CETA-sopimuksen

ceo_sm_3_english-300x150
TIEDOTE 29.11.2016

Yli 450 järjestöä Euroopasta ja Kanadasta vaativat yhteisellä julkilausumallaan lainsäätäjiä äänestämään EU:n ja Kanadan laaja-alaista talous- ja kauppasopimusta (CETA) vastaan. CETA on tulossa Euroopan parlamentin äänestykseen näillä näkymin helmikuun alussa ja EU:n jäsenmaiden hyväksyttäväksi sen jälkeen.

Päättäjille lähettämässään avoimessa kirjeessä järjestöt esittävät syvän huolensa sopimuksesta, joka voimaan astuessaan voisi heikentää työntekijöiden ja ympäristön suojelua ja tarjota ulkomaisille sijoittajille tehokkaita työkaluja hyökätä yleistä etua ajavaa sääntelyä vastaan.

Allekirjoittaneiden organisaatioiden joukossa on muun muassa ammattiliittoja, viljelijäyhdistyksiä, ympäristöjärjestöjä sekä ihmisoikeuksien ja digitaalisten oikeuksien järjestöjä kummaltakin puolen Atlanttia. Järjestöjen ohella sopimusta ovat kritisoineet myös muun muassa yli 100 oikeustieteen professoria, Saksan ja Euroopan tuomarien kattojärjestöt sekä lukuisat pienet ja keskisuuret yritykset.

“CETA:n ratifionti antaisi suuryrityksille vapaat kädet ajaa omia etujaan. Käytännössä yhtiöt voisivat estää hallituksia tekemästä työtään”, kritisoi TTIP-verkoston Marissa Varmavuori.

“Katastrofaalisen ilmastonmuutoksen, kasvavan sosiaalisen eriarvoisuuden ja poliitikkojen tuottaman pettymyksen aikakaudella suuryritysten vallan lisääminen on viimeinen asia, jota tarvitsemme.”

Kanadan toiseksi suurimman ammattiliiton, National Union of Public and General Employees’n presidentti Larry Brown vakuuttaa, että he seisovat sopimusta vastaan mobilisoituneiden eurooppalaisten työntekijöiden ja kansalaistoimijoiden rinnalla. Liiton jäsenet vaativat, että kanadalaiset poliitikot edistäisivät kauppapolitiikkaa, joka parantaisi ihmisten ja ympäristön hyvinvointia.

Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen federaation (EPSU) pääsihteerin Jan Willem Goudriaan mukaan ammattiliitot ovat tarjonneet CETA-neuvotteluihin yksityiskohtaisia ehdotuksia, joita noudattamalla oltaisiin voitu suojella julkisia palveluita ja vahvistaa työntekijöiden oikeuksia. Heidän huoliaan ei kuitenkaan ole kuultu. Julkisten palveluiden työntekijät vaativatkin nyt Euroopan parlamenttia puolustamaan kansalaisia, julkisia palveluita sekä demokratiaa, ja äänestämään CETA:a vastaan.

Lisätietoja:

  • Analyysi CETA-tekstistä ja siihen liitetyistä täydentävistä julkilausumista osoittaa, että huolet sopimuksen negatiivisista vaikutuksista työntekijöille, ympäristölle ja demokratialle ovat hyvin perusteltuja.
  • Esimerkkejä CETA:an kohdistuvasta laajapohjaisesta kritiikistä: