TTIP-sopimuksen 10 uhkaa

T-TIPitön tammikuu alkoi tänään! Tapahtuma Facebookissa

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka ei keksinyt eduskunnassa 11.12.2014 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa mitään erityisiä uhkia, mitä TTIP-sopimukseen voisi liittyä. Kokosimme T-TIPittömän tammikuun alkajaisiksi ministerille nopean kymmenen kohdan listan.

logo_fikkarit

1. Vallansiirto valtioilta suuryrityksille. TTIP uhkaa rajoittaa merkittävästi valtioiden vapautta päättää lainsäädännöstään. Sopimukseen sisältyvä sijoittajansuoja antaisi yrityksille mahdollisuuden vaatia valtioilta miljoona-, jopa miljardikorvauksia lainsäädäntönsä muuttamisesta yritykselle epäsuotuisaan suuntaan. Uusien sääntely-yhteistyöelimien kautta yritysten etuoikeutetusta asemasta sääntelyn ”neuvonantajana” uhkaa tulla virallinen.

2. Epädemokraattinen sopimusprosessi. TTIP-neuvotteluita on pyritty käymään suljetuin ovin ilman julkista keskustelua. Suuryritysten lobbarit ovat saaneet vaikuttaa TTIP:n sisältöön jo ennen neuvottelujen aloittamista, mutta kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten mielipiteitä ei ole huomioitu.

3. Uhka ympäristölle. Hiilidioksidipäästöjä lisätessään TTIP tekisi tyhjiksi EU:n omat ilmastotavoitteet. Muita ympäristöä koskevia uhkia sopimuksessa ovat muun muassa ns. vesisärötyksen (fracking) käytön laajentaminen ja näin tuotettujen polttoaineiden käytön lisääntyminen.

4. Terveydenhoidon ja lääkkeiden kallistuminen. TTIP uhkaa julkisten palveluiden järjestämistä muun muassa terveydenhuollossa. Kohtuuhintaisten terveyspalvelujen ohella vaakalaudalla ovat myös kohtuuhintaiset lääkkeet, mikäli TTIP vahvistaa lääkkeiden patenttisuojaa.

5. Ruokaturvallisuus vaarassa. TTIP loisi paineita heikentää eurooppalaista, ennaltaehkäisyyn perustuvaa elintarvikkeiden valvontaa. Koska ruokaturvallisuutta ja kuluttajansuojaa korostava ruoantuotanto on verrattain kallista, näitä arvoja kunnioittavien ruoantuottajien olisi vastaisuudessa hyvin vaikea pärjätä markkinoilla kilpailevien tuottajien kanssa. Vaikka ruokaturvallisuuden kannalta kiistanalaisimpia tuotteita ja tuotantotapoja saatetaan jättää aluksi TTIP:n ulkopuolelle, niitä on mahdollista tuoda sopimuksen piiriin myös myöhemmin.

6. Eläinoikeuksien heikentyminen. TTIP uhkaa heikentää myös eläinten hyvinvointia: yritykset lobbaavat voimakkaasti muun muassa kasvunedistäjä raktopamiinin käytön sallimiseksi. Tuotanto-eläinten olot ovat nykyisellään USA:ssa EU-standardeja huonommat, ja vaarana on, että eurooppalaiset tuottajat joutuisivat TTIP:n myötä kilpailukykysyistä heikentämään standardejaan.

7. Vaarallisten kemikaalien paluu. Kemikaalien sääntely on tällä hetkellä Euroopassa huomattavasti tiukempaa kuin Yhdysvalloissa. Yksi TTIP-sopimukseen liitetty pelko on, että TTIP:n myötä EU:ssa luovuttaisiin nykyisestä REACH-kemikaaliasetuksesta ja tuhannet Euroopassa myrkyllisinä kielletyt kemikaalit palaisivat takaisin käyttöön.

8. Uhka työehdoille ja työpaikoille. Yhdysvalloissa työmarkkinajärjestöjen toiminta on rajattua, joten on hyvin luultavaa, että TTIP heikentäisi ammattiyhdistysliikkeen asemaa myös Euroopassa. Tämä vaikeuttaisi neuvottelua palkoista ja työehdoista. Sopimus siirtäisi monien alojen työpaikkoja pois Euroopasta. Työpaikkoja on arvioitu katoavan TTIP:n myötä erityisen paljon Pohjois-Euroopan maista.

9. Lahja finanssikeinottelijoille. Sääntelyn purkaminen TTIP:n myötä vähentäisi myös rahoitusalan juuri tiukennettua valvontaa. Finanssimarkkinoiden puuttellinen sääntely oli merkittävä syy viimeisimpään talouskriisiin.

10. ACTA:n paluu takaportin kautta. TTIP-sopimus uhkaa heikentää yksityisyyden suojaa ja rajoittaa internetin vapautta. TTIP:n pelätään sisältävän samoja tavoitteita kuin vuonna 2012 kaatunut ACTA-sopimus.

Päivitys 22.1.2015: Lue myös TTIP-sopimuksen 10 uhkaa amerikkalaisille