Medborgarinitiativet

Ett medborgarinitiativ om att stoppa TTIP- och CETA-avtalen startades den 7 oktober 2014. Under ett år, fram till den 6 oktober 2015 undertecknade 3 284 289 EU-medborgare initiativet, som överlämnades till Europeiska kommissionen och den 9 oktober togs emot av Europaparlamentets talman Martin Schulz. — Du kan ännu stöda initiativet genom att fylla i blanketten nederst på den här sidan.

Bakom initiativet står ett nätverk bestående av 500 europeiska organisationer. Att Schulz tog emot initiativet med underskrifterna ser Michael Efler, som är medlem i medborgarkommittén Stop TTIP som ett tecken på att protesten mot frihandelsavtalen noteras i de europeiska institutionerna.

”Vi uppmanar Martin Schulz att omsätta löftena om transparens och demokrati i praktiken och att arbeta för ett hörande och för att både Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ska ta upp frågan”, var Eflers kommentar.

Inom EU förutsätts det att ett medborgarinitiativ samlar minst en miljon underskrifter och att antalet underskrifter från åtminstone sju länder överstiger ett gränsvärde som bestäms landsvis. Initiativet om TTIP och CETA samlade fler underskrifter än minimiantalet som krävs i hela 23 av unionens 28 medlemsländer. I Finland skrev 38 200 personer under initiativet och det är nästan fyra gånger så många som gränsvärdet anger.

Trots att initiativet har överlämnats till EU beslöt nätverket att fortsätta med namninsamlingen. TTIP och CETA finns fortfarande på agendan inom EU och i samband med namninsamlingen ges det en ypperlig möjlighet att tala om frihandelsavtalen och deras konsekvenser. Många har fortfarande ingen uppfattning om avtalen.

I medlet av november 2015 hade totalt 3 364 448 EU-medborgare skrivit under initiativet. Enligt alla kriterier överstiger resultatet alltså det som krävs av ett officiellt medborgarinitiativ inom EU.

Medborgarinitiativet Stop TTIP har organiserats av en allians av medborgarorganisationer därför att Europeiska kommissionen avslog begäran om ett officiellt medborgarinitiativ. Motiveringen var att initiativen inte kan vara negativt formulerade och att de inte kan gälla oavslutade förhandlingar. På grund av avslaget har Stop TTIP skridit till juridiska åtgärder vid Europadomstolen.

Du kan också skriva ut en blankett (pdf) att samla underskrifter på och sedan posta den till Attac ry, Tavastvägen 48, 00500 Helsingfors.