Om oss

De här webbsidorna upprätthålls av TTIP-nätverket som har funnits sedan hösten 2013. Det består av aktörer i medborgarsamhället: aktivister och en lång rad medborgarorganisationer. Vi vill lyfta fram till debatt den faktabaserade kritik mot TTIP och andra frihandelsavtal som framförs. Det gör vi bland annat genom att upprätthålla webbsidorna vapaakauppa.fi, ordna diskussionstillfällen, aktioner och demonstrationer och genom att skriva om avtalen i tidningar och på nätet.

Nätverket samlas i Helsingfors ungefär en gång i månaden. Olika aktiviteter ordnas av de organisationer som ingår i nätverket och av aktionsgrupper inom nätverket. Aktiviteten är för tillfället störst i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Joensuu och Kotka.

TTIP-nätverkets samarbetsparter hittills finns uppräknade med länkar på Tietoa meistä.