På svenska

Frihandel

Under de senaste decennierna har flera frihandelsavtal förhandlats fram och undertecknats. Orsaken sägs vara att man vill liberalisera handeln och avlägsna handelshinder. Att tala om frihandel är ändå missvisande: all handel är reglerad med stadganden som dels begränsar och dels skyddar den.

Frihandel som ideologi innebär i själva verket att reglerna för handeln i framtiden inte kommer att formuleras av stater utan av företag och placerare. Avtalen tar upp många frågor som inte alls gäller handelshinder och överför till och med makt till nya organ.

Vi får höra att frihandeln medför mycket positivt. Den ”frihandel” som näringslivet förespråkar innebär ändå att livsmedelstransporterna förlängs, att arbetsplatser flyttar efter sämre arbetsvillkor och att miljön belastas allt mera. Vad frihandel betyder i praktiken har vi sett då stater i det globala syd tvingats till ”frihandel”. De har fått frihet att sälja sina naturresurser, att lägga ner olika branscher inom produktionen och att mäta ut nationalegendom.

Också kommissionen vet att en stor del av världshandlen är en handel inom storbolag. Man ser de tullar som fortfarande finns som en form av bolagsskatt.

På de här webbsidorna hittar du information om frihandelsavtalen och den kritik de väckt, främst i Finland. Avsikten är att sidorna ska kunna bidra till den offentliga diskussionen om frihandel.

De här webbsidorna upprätthålls av TTIP-nätverket.

Vad kan jag göra?

Läs mer