TTIP

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus, jota on neuvoteltu heinäkuusta 2013 lähtien. Arvioiden mukaan TTIP-neuvottelut pyritään saamaan päätökseen ennen USA:n presidentinvaaleja vuonna 2016. 

Tarkoituksena on luoda alueiden välille yhdenmukaiset kaupan standardit, joita ovat olleet lobbaamassa lähinnä monikansalliset korporaatiot. TTIP-sopimus sisältää investointisuojamekanismin, joka käytännössä loisi yrityksille yksityistetyn oikeuslaitoksen ja kaventaisi julkista lainsäädäntövaltaa. Lisäksi sopimuksen myötä luotaisiin ns. sääntely-yhteistyöelin, joka siirtäisi tulevia kiistanalaisimpia kysymyksiä suljettuihin virkamiesmenettelyihin. TTIP-sopimusta onkin pidetty esimerkkinä uudesta perustuslaillisuudesta.

Neuvotteluista tiedettiin pitkään hyvin vähän, sillä ne käydään suljettujen ovien takana. Epädemokraattisuus ja vuodetut tiedot sopimuksen sisällöstä ovat herättäneet runsaasti kritiikkiä niin kansalaisyhteiskunnan, palkansaajien kuin tutkijoidenkin keskuudessa. Euroopan komissio on vastannut kritiikkiin muun muassa laatimalla salaisen viestintästrategian julkisen keskustelun laannuttamiseksi. Komissio raotti lopulta salaisuuden verhoa ja julkaisi sijoittajasuojakappaleen huhtikuussa 2014, käynnistäen siitä samalla julkisen konsultaation. Muita komission ehdotuksia sopimuksen tekstiksi julkaistiin vasta tammikuussa 2015. Komissio aikoo julkaista osan ehdotuksistaan neuvottelujen edistyessä.

TTIP- ja CETA sopimuksia vastaan oltiin käynnistämässä eurooppalaista kansalaisaloitetta kesällä 2014, mutta EU-komissio kieltäytyi hyväksymästä aloitetta. Hylkäämisen jälkeen kansalaisjärjestöt laativat itseorganisoidun kansalaisaloitteen, joka keräsikin vaaditut miljoona nimeä noin kahdessa kuukaudessa.

Lue lisää: Uusi uljas transatlanttinen kumppanuus

LISÄTIETOA