TiSA

Trade in Services Agreement (TiSA) on valmisteilla oleva kansainvälinen palvelukauppasopimus, jota neuvottelee tällä hetkellä 23 neuvotteluosapuolta. Koska Euroopan unioni edustaa neuvotteluissa 28 jäsenmaataan, neuvotteluissa on edustettuna yhteensä 50 valtiota, jotka kutsuvat itseään ”palveluiden erittäin hyviksi ystäviksi”. Nämä valtiot edustavat miltei 70 prosenttia maailman palvelukaupasta.

Sopimuksen tavoitteena on sääntelyn vähentäminen ja palvelukaupan yksityistäminen. Siihen sisältyvän Ratchet-lausekkeen mukaan kerran yksityistettyä palvelua ei voida ottaa uudelleen sääntelyn piiriin ja palauttaa julkiseksi. Sopimus on herättänyt huolta muun muassa julkisten palveluiden tulevaisuudesta sekä rahoituspalveluiden sääntelystä.

TiSA-neuvottelut aloitettiin kaikessa hiljaisuudessa. Kun kansalaiskeskustelu alkoi laajeta, ja TiSA -sopimukseen alettiin kiinnittää huomiota, Euroopan komissio julkaisi sopimuksesta tiedotussivut sekä alkuperäisen ehdotuksensa sopimuksen sisällöksi (pdf). Ennen ehdotuksen julkaisua TiSA-neuvotteluja oli kritisoitu läpinäkyyyden puutteesta. Wikileaks-vuoto oli nimittäin paljastanut, että TiSA-sopimukseen liittyvät luonnospaperit oli tarkoitus pitää salaisina paitsi sopimuksentekovaiheessa myös viisi vuotta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

LISÄTIETOA