CETA

Comprehensive Trade and Economic Agreement (CETA) on EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus. Sopimusneuvottelut aloitettiin vuonna 2009, ja sopimusteksti (pdf) allekirjoitettiin syksyllä 2014.

Sopimusprosessi ehti edetä hyvin pitkälle ennen kuin aktivistit, tutkijat tai poliitikot kiinnittivät asiaan suurempaa huomiota. Sopimusta on kritisoitu pitkälti samoista syistä kuin TTIP-sopimusta: neuvotteluprosessi oli epädemokraattinen ja sopimus ajaisi monikansallisten korporaatioiden etuja ihmisten ja ympäristön kustannuksella. Myös CETA:an sisältyy investointisuojamekanismi, joka rajoittaisi lainsäädäntöä ja käytännössä loisi sijoittajien käyttöön yksityistetyn oikeuslaitoksen. Lisäksi CETA:n pelätään toteutuessaan tuovan tietynlaisen takaportin TTIP-sopimukselle: vaikka TTIP-sopimus kaatuisi, monikansalliset korporaatiot pystyisivät hyödyntämään CETA:a rekisteröitymällä Kanadaan.

Koska sopimuksen sisältöön ei voida enää vaikuttaa, on se pysäytettävä. TTIP- ja CETA sopimuksia vastaan yritettiin käynnistää eurooppalainen kansalaisaloite kesällä 2014, mutta EU-komissio kieltäytyi hyväksymästä aloitetta. Hylkäämisen jälkeen kansalaisjärjestöt laativat itseorganisoidun kansalaisaloitteen, joka keräsi vaaditut miljoona nimeä noin kahdessa kuukaudessa, ja sai koko keräyksen aikana kasaan yli kolme miljoonaa nimeä.

Kamppailu sopimusta vastaan jatkuu, vaikka prosessi onkin edennyt jo pitkälle. Suomessa Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu myönteinen kanta TTIP-sopimukseen, joten hallituksen kanta myös CETA-sopimukseen on lähes varmasti myönteinen. CETA-sopimuksen voimaantulon estäminen edellyttää siis aktiivista ruohonjuuritason toimintaa.

Suomen eduskunnan suuri valiokunta hyväksyi sopimuksen joulukuussa 2014. Seuraava askel on sopimuksen ratifioiminen EU-parlamentissa. Mikäli EU-tasolla päädytään pitämään CETA-sopimusta niin sanottuna sekasopimuksena, se pitää vielä hyväksyä kaikissa jäsenmaissa, ja myös Suomen eduskunnan täysistunnossa. Muussa tapauksessa suuren valiokunnan syksyn 2014 päätös on riittävä, ja sopimuksen hyväksymiseen riittää Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston päätös.

Sopimuksen hyväksymisprosessi alkaa EU:ssa todennäköisesti vuonna 2016.

Lue lisää: Demokratia kaupan – CETA:n investoijia suojelevat säännökset uhkaavat yleistä hyvää Kanadassa ja EU:ssa

LISÄTIETOA