ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) oli väärentämisenvastainen kauppasopimus, jota neuvoteltiin vuosina 2007-2010. Sopimuksen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa immateriaalioikeuksia sekä vähentää tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin levitystä. Sopimus esitteli toimia muun muassa väärennettyjä tuotteita, geneerisiä lääkkeitä sekä piratismia vastaan.

Euroopan komissio neuvotteli sopimusta suljetuin ovin. Euroopan parlamentti kritisoi salaisuutta ja uhkasi komissiota oikeustoimilla, ellei se julkaisisi neuvotteluasiakirjoja. Ensimmäinen sopimusluonnos julkaistiin lopulta huhtikuussa 2010, ja lopullinen teksti (pdf) toukokuussa 2011.

Sopimusneuvottelut herättivät runsaasti kritiikkiä kansalaistoimijoiden keskuudessa, sillä arvioiden mukaan ACTA olisi vaikuttanut haitallisesti muun muassa ihmisoikeuksiin, yksityisyyden suojaan, lääkkeiden saatavuuteen, Internetin vapauteen sekä vapaiden ohjelmistojen käyttömahdollisuuksiin. Lopulta Euroopan parlamentti hylkäsi sopimuksen selvin luvuin heinäkuussa 2012.

ACTA on käytännössä kuopattu, mutta kriitikoiden mukaan monet ACTA:n ongelmalliset tavoitteet ovat tekemässä paluuta uudempien kauppasopimusten, kuten TTIP:n ja TPP:n, myötä.

Lue lisää: Mikä on ACTA?

Lisätietoa

ACTA-sopimukseen liittyvät artikkelit