TiSA hör till den nya generationen handelsavtal

Hur underligt det än låter kan de internationella handelsavtal som EU förhandlar om få stor inverkan på samhällslivet i medlemsstaterna, inte minst i de nordiska länderna där kommunerna har både tunga uppdrag och en bred självbestämmanderätt. Så är det också med TiSA-avtalet som gäller handel med tjänster.   Man talar ofta om de internationella handelsavtalen som frih ... Lue koko artikkeli

TTIP – nej tack!

För närvarande förhandlar EU och USA om det transatlantiska handels- och investeringsavtalet TTIP. Enligt dess förespråkare – som här i Finland omfattar såväl näringslivet som en betydande del av det politiska etablissemanget – kommer TTIP att medföra så stora positiva effekter för såväl EU:s som USA:s ekonomier att avtalet är i det närmaste livsviktigt. Mot den bakgrunden är de ... Lue koko artikkeli