3 263 920 allekirjoitusta TTIP- ja CETA-sopimuksia vastaan

Human_Chain_cover
Allekirjoittaneiden määrä riittäisi muodostamaan ihmisketjun esimerkiksi Gibraltarilta Tallinnaan.

TTIP- ja CETA-kauppasopimuksia vastustava itseorganisoitu kansalaisaloite on kerännyt alustavien tietojen mukaan 3 263 920 allekirjoitusta. Tämä on paljon enemmän, kuin uskalsimme odottaa! Tänään 7. lokakuuta allekirjoitukset luovutettiin symbolisesti Euroopan komission päämajassa Brysselissä asettamalla kerätyt allekirjoitukset jättimäiseen vaakaan punnittavaksi.

Epävirallinen kansalaisaloite keräsi nimiä enemmän kuin yksikään aikaisempi eurooppalainen kansalaisaloite. Vaadimme, että Euroopan komission on otettava tämä selkeä mielipide huomioon päätöksenteossa. TTIP-sopimusneuvottelut pitää keskeyttää ja EU:n sekä Kanadan välisen CETA-sopimuksen ratifiointi hylätä.

Kanadan kanssa neuvoteltu CETA-sopimus olisi hyvin samantyyppinen kuin TTIP-sopimus, ja se myös tarjoaisi yhdysvaltalaisille yrityksille Kanadan kautta kulkevan takaoven Eurooppaan. CETA-sopimus sisältää vanhanmallisen investointisuojan (ISDS), joka antaisi yrityksille mahdollisuuden haastaa valtioita välimiesoikeuteen, mikäli ne katsoisivat liikevoittojensa vaarantuvan.

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus (TTIP) on EU:n ja Yhdysvaltojen välinen kauppasopimus, jota on neuvoteltu heinäkuusta 2013 lähtien. TTIP-sopimus muodostaa merkittävän uhan demokratialle ja johtaa eurooppalaisen lainsäädännön tason heikkenemiseen. Suomen TTIP -verkosto on osa kansainvälistä liikehdintää neuvottelujen tuomiseksi päivänvaloon ja sopimuksen torjumiseksi.