Vapaakauppa.fi

Vapaakauppa.fi -sivusto on kattavin suomenkielinen tietopaketti vapaakauppasopimuksista, ja sisältää koosteita niin Euroopan komission tiedotuksesta, kriittisistä raporteista kuin julkisesta keskustelustakinSivusto päivittyy jatkuvasti ja kehittyy yhä kattavammaksi.

Vapaakauppa

Vapaakauppa on ihanne, jota on käytetty perusteena muun muassa kauppakiintiöistä luopumiseen ja tullien alentamiseen. Ihanteen mukaan vähemmän säädelty kauppa on aina tehokkaampaa ja siten parempaa.

Vapaakaupasta puhuminen on kuitenkin harhaanjohtavaa: kauppaa käydään aina määriteltyjen sääntöjen mukaan – ja nämä ovat sekä kauppaa rajoittavia että suojaavia. Nykyisenkaltaista maailmankauppaa ja sen voimasuhteita ei olisi olemassa ilman valtioiden antamaa suojaa. Vapaakauppaideologian tavoitteissa on pikemminkin kyse siitä, että julkisen vallan sijaan kaupan sääntöjä kirjoittaisivat yritykset ja sijoittajat.

Lue lisää: Vapaakaupan ideologia